food delivery

Մենք կատարում ենք նաև առաքում: Եթե դուք չեք կարող այցելել մեզ, ապա մենք պատրաստ ենք առաքել ձեր ցանկացած ուտեստը կամ կոկտեյլը: