Ամսաթիվը/ժամը
07/04/2018 մինչև 08/04/2018
00:00 - 00:00


Մայրության և գեղեցկության օրը Հայաստանում համարվում է պաշտոնապես հայտարարված տոն` մայրերին նվիրված:
Յուրաքանչյուր տարի այս գեղեցիկ տոնը նշվում է նաև Կակտուս ռեստորանում: